free hit counter صفحه اصلی - سبکی
ویژه
دانلود انقلاب جنسی 4

دانلود مستند انقلاب جنسی 4

مستند انقلاب جنسی 4 که به بررسی رفتارهای اجباری بدون برنامه ریزی از طرف حاکمیت بر مردم اشاره دارد که این رفتارها در مورد حجاب در ایران نتیجه عکس داشته است ، حدود 4 دهه ...
ویژه
دانلود رایگان میراث آلبرتا 2

دانلود مستند میراث آلبرتا 2

مستند میراث آلبرتا 2 در ادامه قسمت اول مستند به موضوع چالش برانگیز فرار مغزها میپردازد ، حسین شمقدری کارگردان مستند که خود از دانشجویان دانشگاه شریف میباشد ، در این قسمت سفری به کشورهای ...
تازه ها
دانلود رایگان میراث آلبرتا 1

دانلود مستند میراث آلبرتا 1

چرا بیشتر نخبگان دانشگاه شریف در آرزوی مهاجرت از ایران هستند ؟ آیا آنها وطن فروش هستند ؟ مستند میراث آلبرتا ، مجموعه 3 قسمتی است که بررسی ابعاد مهاجرت نخبگان ایرانی و زندگی آنها ...
بارگذاری بیشتر